Bureau Iconbeach: duurzaamheid als meest winstgevende optie
Het klimaat verandert en de olie raakt op. Om de aarde leefbaar te houden moet de rem op ongebreidelde groei en neemt de vraag naar duurzaamheid toe. De markteconomie dwingt duurzame opties echter om te concurreren met goedkopere alternatieven. Op basis van dat gegeven ontwikkelt Bureau Iconbeach sinds 1995 ontwerpmethoden waarbij duurzaamheid gekoppeld wordt aan meerwaarde. De extra investeringskosten voor de factor duurzaamheid worden tevens aangewend voor componenten die een meerwaarde geven. Die factoren worden mede bepaald aan de hand van een meerlaags trendonderzoek naar voorkeuren. Zo kan een marktgericht pakket attractiewaarden worden toegevoegd. Daarmee krijgt de duurzame variant als hoogst gewaardeerde optie een meerwaarde waarmee deze de concurrentie aankan.


Duurzame Deltawerk attractie Scheveningen
Het Healthy Building Syndrome
Bij nieuwbouwprojecten worden vanaf de eerste ontwerpschets energiebesparende en anti-allergietechnieken opgenomen. In een combinatie van low-tech basisprincipes en innovatieve technieken worden die in de draagconstructie en de gevel ge´ntegreerd. Dit principe is toe te passen in elk type gebouw, in elke omgeving. Ook bij hergebruik (leegstaande kantoorgebouwen en fabrieken) kunnen, op basis van de bestaande constructie, duurzaamheid en meerwaarde in een kosteneffectieve combinatie worden toegevoegd.


Prijsvraag stadskantoor te Rotterdam 2002

Toepasbaar op alle schalen, in alle stijlen
Het toevoegen van meerwaarde als onderdeel van een duurzaam en energiezuinig concept is toepasbaar op alle schalen van de gebouwde omgeving, en in alle stijlen.

Bedrijfswoning met rieten dak te Zevenhuizen
Verwante sectoren en systemen
De variant van het 'people, planet, profit' uitgangspunt die Bureau Iconbeach hanteert voor het vormen van concepten, veronderstelt kennis van mens, milieu en economie. Daarom wordt multidisciplinair onderzoek gedaan en worden thema's in onderlinge samenhang beschouwd. Verwante sectoren als infrastructuur en mobiliteit worden onderzocht op kosteneffectieve innoviteiten die een meerwaarde geven aan de gebouwde omgeving als geheel. Bureau Iconbeach levert vanuit de breedst mogelijke visie op architectuur een concept, ontwerp of advies voor de meest winstgevende duurzame optie.


Contact:
ir. Gaston Peer

architect-directeur
06-2411 560106-2411 5601
g.peer@iconbeach.com
Bureau Iconbeach Beek-Ubbergen (Gld)